Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Sözleşme:

Unvan

: LITRES OPERATIONS LIMITED (kısaca “Satıcı" olarak anılacaktır.)

Tebligat Adresi

: 18 MALLOW STREET, CO. LIMERICK, LIMERICK, V94N12Y, IRELAND

E-posta

: destek@litres-tr.com

İle

Ad Soyad

: [*DİNAMİK*] (kısaca “Kullanıcı/Alıcı" olarak anılacaktır.)

Tebligat Adresi

: [*DİNAMİK*]

E-posta

: [*DİNAMİK*]

Telefon

: [*DİNAMİK*]

arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine [*DİNAMİK*] tarihinde akdedilmiştir.

(İşbu Sözleşmede Satıcı ve Alıcı her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki yazılı terimler karşılarında yazılı olan açıklamaları ifade edecektir.

Alıcı (Kullanıcı): İşbu Sözleşmenin şartlarını kabul eden ve/veya Satıcının Web Sitesi'ne kaydolan ve/veya Başlıkları indirmek için avans ödeme yapan ve/veya bir Başlık indiren ve/veya Satıcının herhangi bir hizmetini kullanmaya başlayan bir İnternet kullanıcısını ifade eder.
Başlıklar (İçerik): Çeşitli formatlarda, İnternet üzerinde e-kitap formunda sunulan, Satıcının Web Sitesinde yer alan, Kullanıcıların Satıcının Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar üzerinden erişebildiği edebi eserlerin metinleri veya ses kayıtları (fonogramlar) (kapaklar, sanat eserleri vb. dahil) anlamına gelir.
İndirme: Alıcının Başlıkları kendi bilgisayarına, akıllı telefonuna veya başka bir cihazına kaydetmesi (kopyalaması) anlamına gelir.
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ u ifade eder.
Katalog: Başlıkların bir setini ifade eder.
Kişisel Alan: Alıcının, Satıcının Web Sitesinde yer alan Kullanıcı hesabına bağlı olacak ve erişimi şifre ile korunan kişisel web sayfasını ifade eder. Alıcı bu sayfada kişisel bilgilerini, kendisine ait içeriği saklayabilir, görünümü ayarlayabilir, parametreler belirleyebilir, kişisel durumu, faturalandırma durumu ve sair bilgiye erişebilir. 
Kullanıcı Adı ve Şifre: Kullanıcıyı tanımlayan, Alıcının içeriğe erişim sağlamak için kullanabileceği iki benzersiz karakter dizisini ifade eder.
Kullanıcı Hesabı: Satıcının Web Sitesi sunucularında saklanan bir kullanıcının Kimlik Doğrulama Verilerini ve Kişisel Verilerini ifade eder. Kullanıcı Hesabı, Kullanıcının kayıt işlemini tamamlamasının ardından oluşturulur ve Web Sitesinin belli seçeneklerini veya özelliklerini kullanmak için gerekli olabilir.
Ürün: Satıcı sitesi üzerinden satılacak elektronik kitap, sesli kitap ve benzer mal ve ürünler ile satıcı tarafından sağlanan hizmetleri ifade etmektedir.
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye ürünleri sunan şirketi ifade etmektedir.
Satıcının Web Sitesi (Web Sitesi): Satıcı tarafından yönetilen Satıcının İnternet tabanlı bilgi kaynağını ifade eder.
Mobil Uygulama: Satıcı tarafından yönetilen, akıllı telefon veya tablet bilgisayar gibi mobil bir cihazda çalıştırılmak üzere tasarlanmış bir uygulama yazılımı türünü ifade eder; tek bir işletim sistemi—iOS, Windows, Android üzerinde çalıştırılmak üzere kullanılır.
Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti Satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.
Teslimat: Satıcı Kataloğunda bulunan Başlıkların Kullanıcıya ait elektronik aletlere indirilmesi; Satıcı web Sitesinin Alıcı kişisel amaçları için kullanılması; Satıcının Web Sitesinde Kullanıcının İçeriğini yüklemek ve/veya saklamak; bu Sözleşmede ve/veya eklerinde belirtilen şartlarda Satıcı tarafından sunulan diğer hizmetleri kullanmak anlamına gelir.
Teslimat Adresi: Alıcı tarafından Siteye giriş/kayıt işlemleri için Satıcıya bildirilen e-posta adresini ve/veya Alıcı tarafından Satıcıya işbu sözleşmenin Alıcı tarafından onaylanması öncesinde bildirilecek diğer bir e-posta adresidir.
Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen mesafeli satış sözleşmesidir.
Yönetmelik: 27.11.2014 Tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nin Satıcıya ait litres-tr.com web sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünlerin cinsi, miktarı, başlığı ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı

Adet

Fiyatı (KDV Dahil)

Ara Toplam

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

Promosyon/İndirim

[*TL*]

Toplam (KDV dahil)

[*TL*]

Ödeme şekli

[**]

Teslimat adresi

[**]

Teslim edilecek kişi

[**]

Fatura adresi

[**]

5.TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 5.1. Alıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin KDV dahil satış fiyatının Alıcı tarafından karşılanacağını, Satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. 5.2. Alıcı, satışa konu Ürün veya Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı bulunmadığı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünlerin siparişini verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. 5.3. Ürün veya Ürünlerin teslimatı; ürün bedelinin Satıcının banka hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, siparişinden itibaren 24 (yirmi dört) saati aşmamak kaydıyla Ürün veya Ürünleri Alıcı’nın işbu Sözleşmede belirtilen elektronik teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. 5.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun biçimde Alıcı’ya elektronik ortamda teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. 5.5. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. 5.6. Satıcı Ürün veya Ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan durumu Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 gün içerisinde Alıcıya iade edilir.
 7. 5.7. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen elektronik iletişimin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde nakden ve defaten ödenir.
 8. 5.8. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşmede belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir.
 9. 5.9. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcının bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
 10. 5.10. Alıcının sitede kullanmak üzere kazandığı kupon kodlarını her siparişi için sadece 1 defa kullanabilir. 2 veya daha fazla kullanılması durumunda siparişin iptali sağlanıp ödenen tutar iade edilir.
 11. 5.11. İşbu sözleşme içerisindeki hükümleri ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. Satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından yükümlü olmayacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle Satıcının her türlü dava ve şikâyet hakkı saklıdır.

6. CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1 (ğ) hükmü doğrultusunda, elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

7. MÜCBİR SEBEP

 1. 7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 2. 7.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep halince müşteri siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar hizmetin tesliminin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar, ödemede kullanılmış olan kredi kartına 14 gün içinde iade edilmek suretiyle geri ödenir.

8. TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme İrlanda kanunlarına tabi olup, Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar İrlanda, Limerick Mahkemeleri önünde, İrlanda hukuku uyarınca çözümlenecektir.
İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar ve ihtilaflar, mahkeme öncesinde Satıcı uyuşmazlık çözümleme prosedürü kapsamında çözülecektir. Bu kapsamda Kullanıcı öncelikle, Satıcının destek@litres-tr.com e-posta adresine başvuru yapacaktır. Satıcı, Alıcı'nın şikayetinin kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde şikayeti değerlendirecektir.
Sözleşme konusu ürün/ürünler ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık bazda belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, hizmetin satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

10. BİLDİRİMLER

Bu Sözleşmeye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa 5 iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar.

 12. SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme 12 (On iki) maddeden ibaret olup, Taraflar’ca [*DİNAMİK*] tarihinde akdedilmiştir. litres-tr.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu, fatura, Kullanım Hüküm ve Şartları ile İade ve Geri Ödemeler Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşmeyi onaylayan Alıcı, Sözleşmedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

Bu Sözleşme, Alıcı buradaki şartlara kendi rızasıyla onay verdiğinde veya Alıcı Satıcının herhangi bir Başlık ve/veya burada belirtilen şartlar dahilinde herhangi bir hizmetini kullanmaya başlamadan önce avans ödeme yaptığında tam ve şartsız olarak kabul edilmiş sayılır.

Satıcı

Alıcı

LITRES OPERATIONS LIMITED

[*DİNAMİK*]

ЛитРес