Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) litres-tr.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 18 MALLOW STREET, CO. LIMERICK, LIMERICK, V94N12Y, İRLANDA adresinde mukim LITRES OPERATIONS LIMITED (Kayıt No. 650295) (Bundan böyle “Litres” olarak anılacaktır).

b) litres-tr.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Litres’in sahip olduğu internet sitesi litres-tr.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Litres web sayfasında yer alan Litres Kullanım Koşulları işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Üye, işbu Sözleşmeye onay vermeden önce Litres Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyup anladığını ve bu sözleşmeye onay vererek ilgili koşullar ile de bağlanmış olacağını kabul etmektedir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. 3.1  Üye, litres-tr.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Litres'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  2. 3.2 Üye, Litres tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi 3. Kişilerle paylaşamaz. Kullanıcı adı ve şifrenin 3. Kişilerle paylaşılması nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Litres'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Litres'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  3. 3.3 Üye litres-tr.com internet sitesini ve mobil uygulamayı kullanırken Litres Kullanım Koşullarına ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bunlara aykırılık halinde ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır. 
  4. 3.4 Üye, diğer internet kullanıcılarının verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ve tamamen üyeye aittir.
  5. 3.5 Üye, işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai ve hukuki sorumluluklardan şahsen mesul olacaktır. Üye, Litres’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Söz konusu ihlal(ler) nedeiyle Litres nezdinde meydana gelebilecek zararlar hakkında Litres’in üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.
  6. 3.6 Litres'in gerektiğinde tek taraflı olarak üyelik ve üyelik hesabına kayıtlı dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Üye Litres’in bu yetkisini peşine kabul eder ve herhangi bir silme işlemi nedeniyle Litres’e karşı herhangi bir zarar tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. 3.7 Litres web sitesinin virüs ve benzeri zararlı yazılımlardan arındırılması için mevcut teknolojik imkanlar dahilinde gerekli ve elverişli tedbirleri almaktadır. Buna karşılık, kullanıcının, kendi güvenliği için bireysel virüs ve zarar verici yazılımlara karşı gerekli koruma sistemini tedarik etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üye Litres web sitesine giriş sağlarken, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  8. 3.8 Litres, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Litres web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  9. 3.9 Litres, üyelik sözleşmesinin koşullarını 30 gün önceden kullanıcıya bildirmek kaydıyla her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Litres tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Litres üyenin üyelik sözleşmesinin veya kanunun herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Uyuşmazlıklar

Kullanıcı ve Litres arasındaki anlaşma İrlanda kanunlarına tabi olup, Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar İrlanda, Limerick Mahkemeleri önünde, İrlanda hukuku uyarınca çözümlenecektir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde ve Litres Kullanım Koşullarında yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bunları kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında taraflarca akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ЛитРес